Mnemotechnická pomůcka – Periodická tabulka

Věty pro lepší zapamatování si pořadí prvků v I.A - VIII.A.

I.A

Helenu bal na krk robustní cestář Franc

H Li Na K Rb Cs Fr

II. A

žela Magda caňonem, srážela balvany ramenem.

Be Mg Ca Ba Sr Ra

III. A

Boxer Ali galantně inkasoval tlapou.

B Al Ga In Tl

IV. A

Co si Getrůdo snědla proboha?

C Si Ge Sn Pb

V. A

Náš pan asistent sboural biograf.

N P As Sb Bi

VI. A

O slečno, sejměte ž podprsenku.

O S Se Te Po

VII. A

Filip cloumal bradou indického ataše.

F Cl Br I At

VIII. A

Hektor nechtěl armádní krasavici Xenu ranit.

He Ne Ar Kr Xe Ra