Tabletizer – Generování HTML tabulek z PHP polí

Při výpisu objemných PHP polí byli mými nejlepšími společníky funkce print_r() a var_dump(). Výpis z nich se navíc musí dále obalit přinejmenším do tagů pre, aby výstup byl alespoň trochu čitelný. Navíc postup, který jsem k tomu používal:

echo "<pre>";print_r($promenna);echo "<pre>";

se mi v kódu vůbec nelíbil. Proto jsem si vytvořil třídu, která formátování obstará za mě. Tak vznikla třída Tabletizer. Díky ní je vytvoření pěkné tabulky otázkou pár řádků:

$table = new Tabletizer();
echo $table->fromArray($promenna);

A to je vše. Výstupem může být třeba i takováto tabulka.

Výstup v podobě tabulky

Díky tomu, že hlavní tabulce je přiřazena třída .tabletizer, je velice jednoduché vytvořit si jakýkoli styl, který sedí do okolního "prostředí". Vzhled tabulky si je možné jakkoli přizpůsobit.

Odkaz ke stažení, spolu s návodem a seznamem změn je možné najít na této stránce.